Overlet til folk og folkevalde i Kinn å bestemme deling eller ikkje

foto