Apotekeren ser fram til en mer normal hverdag etter pandemien