Tør du køyre om bord i ei slik? Meiner automatiserte ferjer er betre enn bru og tunnel