Same køyretøy blei stoppa for andre gong utan at dette var i orden. Det straffa seg