Over 100.000 barn fra over 1.100 skoler over hele landet er med. I Sogn og Fjordane deltar 1.670 elever fra 46 skoler i år. Det er 19. gang Nasjonalforeningen for folkehelsen sin konkurranse arrangeres.

– Målet vårt med konkurransen er å inspirere til økt fysisk aktivitet, glede og fellesskap i skolen, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen.

Hvordan foregår hoppetaukonkurransen?

Det er elever på 4. til 7. trinn som deltar i konkurransen, og hver klasse samler poeng som gruppe. Klassene registrerer hvor mange minutter de hopper, og får ett poeng per minutt klassen har vært aktiv. Det er maksimalt mulig å hoppe seg til 60 poeng per klasse per dag. Når konkurransen er ferdig, sender læreren inn den totale poengsummen til Nasjonalforeningen for folkehelsen, som kårer en nasjonal vinner. I tillegg kårer hvert av våre fylkeslag vinnere i sitt område, så det blir mange vinnere over hele landet.

Kan enkelt brukes i undervisningen

Aktive elever lærer bedre. Alle skoler som deltar, har tilgang på filmer som viser hvordan de kan hoppe tau samtidig som de øver på gangetabellen eller staver engelske gloser. Slik blir undervisningen ekstra morsom, variert og sosial.

– Mange barn i Norge beveger seg for lite. Noen er med på idrett på fritiden, men for mange blir det mye stillesitting. Bare gjennom skolen når vi alle barn og kan bidra til at de får beveget seg nok til å ivareta helse og motorisk utvikling, sier Gerhardsen.  i

Målet er å inspirere

– Å hoppe hoppetau er noe de fleste kan få til. Det viktigste er uansett at konkurransen skal være inkluderende for alle, uansett funksjonsnivå. Lærerne kan derfor tilpasse aktiviteter til enkeltelever der det er behov for det. Vår erfaring er at denne konkurransen bidrar til et bedre fellesskap, forklarer Gerhardsen som ønsker alle elevene som deltar lykke til.

Her er skulane som deltar fra Sogn og Fjordane:

Aurland barne og ungdomsskule

Borgund skule

Brandsøy Skule

Breim skule

Brekke barnehage og skule

Dalsøyra skule

Dingemoen skule

Eikefjord barne og ungdomsskule

Farnes skule

Flatene skule

Florø barneskole

Førde barneskule

Fresvik Enspire skule

Gaupne Skule

Halbrend skule

Hauge oppvekst

Holsen skule

Høyanger Skule

Indre Hafslo oppvekstsenter

Jostedal

Kaupanger skule

Kjølsdalen Montessoriskule

Lærdalsøyri skule

Leikanger barneskule

Loen skule

Luster oppvekstsenter

Norane skule

Nordfjordeid skule

Nordstranda skule

Oppstryn skule

Raudeberg skule

Sandane Skule

Sandaneskule

Skavøypoll skule

Skei skule

Solvorn oppvekstsenter

Stadlandet skule

Stårheim skule

Stavang skule

Sunde skule

Tangen skule

Tonning skule

Vikane skule

Viksdalen skule

Naustdal skule