Ugunstig avtale gir utfordringer med gatelysene langs rv. 15 fra Deknepollen til Måløy.

Utfordringer med gatelysene langs rv. 15 fra Deknepollen til Måløy diskutert under formannskapsmøte i Vågsøy forrige uke.

– Dette er en kjempetufordring for oss, sier ordfører Morten Hagen (H), og peker blant annet på problemene i Gate 1.

– Her er det flere master det ikke er lys, men jobben med å få reparert eller skiftet dem ut er vanskelig ettersom mastene er gamle.

Han hadde også påpekt over Statens vegvesen problemene med gatelysene fra Deknepoll-krysset til Trollebø. Disse var nye i 2005, og ordføreren mener det er altfor dårlig at de allerede er ute av drift.

– Jeg tok dette opp med fylkeskommunen, men siden vi har påtatt oss driftsansvaret for dette, er svaret fra fylkskommunen at de ikke har midler til å hjelpe oss.

Formannskapsmedlemmene lurte på hvorfor Vågsøy satt med en så ugunstig kommunal avtale på drift av gatelys.

– Det er ikke alle plasser det er påkrevd å ha gatelys, så vi inngikk nok en slik avtale for å få dette på plass, forklarer fungerende rådmann Tone Holvik.

Siden nytt regelverk er mye klarere på hvilken stand gatelysene må være i for at fylkeskommunen skal overta ansvaret, tror Holvik det ville være vanskelig å få dem til å overta driftsansvaret her.