foto
I skoglause område langs kysten blei det brukt torv til brensel heilt opp på 1950-talet, men så tok det fort slutt. Dette bildet er frå midt på 1930-talet der ein i bakgrunnen ser eit torvhus og sju-åtte torvstakkar. Alle foto: Privat

Brukte torv til brensel heilt opp til 1950-talet

I skoglause område langs kysten blei det brukt torv til brensel heilt opp på 1950-talet, men så tok det fort slutt.