Innen de første spesialtransportene med vindmølledeler ankommer vindparken 28. juni skal åtte betongfundament med en diameter på 15,9 meter stå klare på Mehuken.

Utbygginga av Mehuken vindpark på Kvalheimsfjellet, som utvides fra fem til tretten møller, har holdt på siden høsten 2009. Det er Skanska AS som er hovedentreprenør for anlegget, men flere underentreprenører er også med på å gjøre jobben.

Eier av vindparken, som blei åpna i 2001, er Kvalheim Kraft DA, som igjen eies av kraftselskapene Vardar, Østfold Energi og Dong Energy. Utvidelsen er berekna å koste 240 millioner kroner, og prosjektet har fått 93 millioner i støtte fra Enova.

Les reportasje om utbygginga på fjellet mellom Kvalheim og Kråkenes i papirutgaven mandag 14. juni.