I sine ti år som lensmann i Vågsøy har Tormod Hvattum aldri opplevd en så hektisk sommer på kontoret.

– Det har vært en travel sommer, og det har gått utover progresjonen i etterforskningen av flere av sakene våre, sier lensmannen.

Med andre ord har saksbehandlingstiden på enkelte saker økt betraktelig som et resultat av de travle sommermånedene, og lensmannen forklarer at politiet nå jobber for å hente seg inn igjen på de ulike sakene.

– Det har vært veldig hektisk i Vågsøy, i tillegg til at vi har bistått under etterforskninger i andre deler av regionen, legger Hvattum til.

Press på tid og ressurser

Politiet driver nå med etterarbeid i flere saker som fant sted denne sommeren. Blant de mest omfattende etterforskningene, ligger brannen i Sør-Vågsøy kirke høyt på lista.

– Vi har ingen egen etterforskningsavdeling, så dette arbeidet blir gjort innimellom. Det betyr også at tiden til etterforskning blir begrenset, sier han.

Men selv før kirkebrannen hadde lensmannskontoret nok av saker å etterforske, deriblant motorsyklisten som kjørte over 170 kilometer i timen og stakk av fra en fartskontroll. I tillegg var politiet opptatt med etterforskningen av oljesølet i havnebassenget i Måløy og brannen på Silda, som begge skjedde rundt påsketider.

– Men etter kirkebrannen ble det enda mer travelt, og vi måtte utsette etterforskningen av disse sakene, sier Hvattum.Og det var på ingen måte slutt med brannen i Sør-Vågsøy kirke. Etter kirkebrannen natt til lørdag 4. juli, ballet det på seg med saker.

Stort arbeidspress

Kort tid etter kirkebrannen skjedde det et innbrudd i Nordfjordhallen, som ble etterfulgt av den dramatiske eksplosjonen i Skatestraumtunnelen i Bremanger. Disse sakene tappet også lensmannskontoret for ressurser. Et par uker senere ble en voldtekt anmeldt på Nordfjordeid, og Vågsøy-politiet bisto også i en lengre periode denne etterforskningen.

– I en periode ble mesteparten av ressursene våre brukt på denne saken. Vi måtte utsette etterforskningen av andre saker, sier Hvattum.

Som et resultat av en svært hektisk sommer valgte politibetjent Nils Bakke ved Vågsøy lensmannskontor å utsette sin ferie og permisjon til høsten. Men lensmann Tormod Hvattum ser positivt på at politiet greier å hente seg inn igjen etter den kaotiske sommeren.

– Det er ikke noe «big deal». Det er slikt vi må regne med i bransjen vår. Vi er hendelsesstyrte, og travle tider kommer fra tid til annen. Det skjer, og det er noe vi er forberedt på, sier Hvattum.

Også ved Eid lensmannskontor merket politiet det store arbeidspresset denne sommeren.

– Vi merket det først og fremst under etterforskningen av overgrepssaken i forbindelse med Malakoff, sier Eid-lensmann Vebjørn Moa. Politiet i Eid har også måtte håndtere et par større narkotikasaker, i tillegg til flere biltyverier.

– Dette medførte til et stort arbeidspress på oss i forbindelse med ferieavviklingen. Nå håper vi på roligere tider, sier Moa.

Bremanger-lensmann Hans Rune Strandos forteller at de merket det største arbeidspresset etter brannen i Skatestraumtunnelen.

– Men utenom det har vi hatt det ganske stabilt, sier lensmannen.