Har ikkje hatt store varslingssaker enno, men er førebudd dersom det kjem

foto