Kan ikkje stille seg bak Kystverket sine planar for massedeponi

foto
Grunnegarar i Kjøde fryktar at det blir trafikk og anleggsstøy i uoverskodeleg framtid ved etableringa av eit massedeponi i bygda. Foto: Kystverket