Kraftig vekst for den store fiskeutstyrsleverandøren