Sjå kor mange som vil bli ny kommuneoverlege og fastlege

foto