Eksportrekord for sjømat i januar – sjå kor mange milliardar det er snakk om

foto