Liten effekt av kvotefri felling av hjortekalvar

foto