Ventar i spenning på om løyvet som kan gi mellom 30 og 40 nye arbeidsplassar kjem

foto