Med fylket sitt forslag vil ein mangle 35 studieplassar i Nordfjord i 2035: – Det er urimeleg