Aksjonerer før det politiske møtet for å markere motstanden mot vindkraftverket

foto