Her er vegprosjekta vekstselskapet vil ha prioritert. Eitt av dei er delvis på sjøen

foto