Fredrik Egeberg (Sp) svarar på elleve spørsmål om Kinn

foto