Den første kulturverkstaden ga meditasjon og meirsmak

foto