Vil teste ut ordning med frivillige som køyrer ut mat

foto
Kirsti Elde og Elin Flataker i heimetenesta i Stad kommune er to av dei tilsette som, i tilllegg til å yte fagleg kunnskap, køyrer ut mat til dei eldre rundt om i dei ytre delane av kommunen. Foto: Bjørn Erik Drabløs