Intervju med Sølve Oldeide i Nordfjord Havn og Petter Bakke i Kinn brann og redning.