Elva har tatt eit anna løp enn vanleg. Det uroar grunneigarane

foto