Sjekket 214 biler i storkontroll – 148 hadde mangler med smått og stort

foto