Reagerer på at ein vil ofre lokale stoppestadar for kortare reisetid