Politikarane stengde døra for presse og publikum då dei skulle diskutere arbeidsmiljøet i Bordgleder

foto