Solbjørg tok utfordringen fra ordføreren på strak arm. Her er kommunesteinen!