Det er forskning.no som melder denne saken.

200 arkeologer var nylig samlet til konferanse i Bergen, på det norske arkeologmøtet som er årets store begivenhet i arkeologikretser. Konferansen har blitt arrangert i nesten 100 år.

Det er arkeologene selv som nominerer til årets funn, og i år var det tre nominerte kandidater, et større tunanlegg fra jernalderen i Harstad, gudehovet på Hov og skjelettfunnene i Selje.

– Det var en tydelig vinner som vant med et godt flertall. Det er et svært sjeldent funn i norsk arkeologi som kommer til å bli viktig for forskningen fremover, sier Ingar Mørkestøl Gundersen, leder for arkeologmøtet, til forskning.no.

Foto: Universitetsmuseet/UiB

Konrad Smiarowski er forsker ved Fornminneseksjonen ved UiB Universitetsmuseet, og ledet utgravingen av selve hellekista.

– Jeg tror ikke vi skjønte helt hvor spesielt dette funnet er da vi gravde det ut, sier han til forskning.no, men da detaljene kom på plass skjønte de at det var helt unikt, sier han til forskning.no, og legger til:

– Dette er kunnskap som vi har manglet. Siden det ikke er bevarte skjelett noen steder på Vestlandet, så vil dette bli en plass som arkeologer i fremtiden henviser til for denne kunnskapen. Hva spiste de? Da må vi til Selje for å finne svar.

Foto: Universitetsmuseet/UiB
Foto: Universitetsmuseet/UiB