Ved samanslåinga hadde 43 tilsette kontor her. No er talet 20

foto