Stort fleirtal for signalbygget: – Endeleg er vi komne i mål