Blir bedne om å ta imot 140 flyktningar neste år

foto