Vil sette opp skilt for å åtvare bilistane om det farlege krysset

foto