Var på konferanse om «Kom­mu­ne­plan­leg­ging på kvin­ners vil­kår»

foto