Verftet skal bygge topp moderne og nyutvikla trålerfartøy

foto