– Jeg vil bidra til å skape gode lokalsamfunn der folk vil bo

foto