Det skriver fiskeridirektoratet i en pressemelding.

– Trass i en viss nedgang i salget, er vi fortsatt bekymret for langtidseffektene og ser fram til å få på plass en regulering som får legemiddelbruken inn i forsvarlige rammer.

Fiskeridirektoratet foreslo i januar i fjor å stramme inn reguleringen av bruken av legemidler.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord sier hun fortsatt er bekymret for miljøkonsekvensene av den omfattende legemiddelbruken.

– Vi har vært bekymret i flere år nå, og oversikten fra Folkehelseinstituttet bekrefter at vi trenger tydeligere krav til bruken av legemidler for å forebygge de uønskede effektene på miljøet. Den fortsatt høye bruken av hydrogenperoksid og den økende bruken av flubenzuroner viser at det haster å få på plass de foreslåtte reguleringene, sier hun.

Næringen har lag

t om strategien for å bekjempe luseplager og tester ut og finner nye metoder for å fjerne lusa, men dette kan samtidig gi nye miljøutfordringer.

Et annet er at økt behandling av fisken innebærer flere arbeidsoperasjoner, som igjen øker faren for at fisk rømmer.

– Den vanskelige situasjonen med for mye lakselus skaper kreativitet, og mange tar i bruk alternative metoder. Det kan være bra, men vi trenger tett dialog med næringen for at samfunnet samlet sett har mest mulig kunnskap om de nye, alternative metodene og potensielle negative effekter de kan ha på miljøet, avslutter Holmefjord.