Ser på mulighetene for å drive karbonfangst og -lagring lokalt

foto