– Vi opplever auka pågang på besøk, og dermed ei auka belastning på dei tilsette og bebuarane

foto