Vil ha den tidlegare rådmannen som kommunedirektør