Har gjort store investeringar og bygger ut: – Vi prøver å ha eit godt tilbod til alle dyreeigarar

foto