Millionar til Kinn, Stad og Bremanger: – Det blir ei meir rettferdig fordeling