Ekstrem tørke i vest kjem av klimaendringar, ifølgje forskar

foto