Arkeologar skal grave i sentrum for å avdekke om det finst kulturminne ein må ta vare på