Produksjonsrekord for selskapet som nå leverer sjuende generasjon torskeyngel

foto