– Konferansen har blitt en viktig møteplass mellom elever og næringsliv

foto