Sigmund (100) brukar FaceTime for å halde kontakt med familien