– Det vil vere vanskeleg å endre dagens vaktordning

foto