Kommunalsjefstillinga forsvann i nedbemanningsprosjektet

foto