– Løysinga for Distrikts-Norge er ikkje å reversere kommunesamanslåingar